professionell tandvård till bra priser

Våra Priser

Nr Titel Pris Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 1020 kr 970 kr
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 505 kr 420 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 895 kr 1 195 kr
107 Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 895 kr 1 195 kr
108 Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare 2 650 kr 1 955 kr
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 1 015 kr 990 kr
Nr Titel Pris Referenspris
121 Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tand 90 kr 65 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 970 kr 915 kr
124 Panorama Röntgenundersökning 705 kr 595 kr
126 Röntgenundersökning, omfattande 1 190 kr 1 120 kr
141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 815 kr 665 kr
142 Digitala studiemodeller för behandlingsplanering 815 kr 480 kr
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 750 kr 500 kr
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 1 250 kr 1 190 kr
Nr Titel Pris Referenspris
420 Implantat, per styck 4 575 kr 3 180 kr
421 Operation avseende käkbensförankrade ett implantat 5 675 kr 3 560 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 3 750 kr 1 705 kr
423 Operation käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8 260 kr 5 175 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 4 165 kr 1 910 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 13 390 kr 7 160 kr
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 4 580 kr 2 555 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 5 050 kr 4 445 kr
436 Avlägsnande av implantat 1 210 kr 830 kr
Nr Titel Pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 680 kr 3 845 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 375 kr 4 635 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 760 kr 5 820 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 320 kr 6 345 kr
521 Akut trepanation och kavum extirpation 1 310 kr 905 kr
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup 1 085 kr 910 kr
523 Stiftborttagning 1 530 kr 1 330 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 5 735 kr 4 145 kr
Nr Titel Pris Referenspris
906-Alfa Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år, med aligner inklusive teknikerkostnad 29 995 kr 25 230 kr
907-Alf Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 1,5 år med aligner inklusive teknikerkostnad 43 990 kr 28 950 kr
90 AV Scanning och planering simulering av aligner, avbruten behandling 2995 kr
90 Beta Fastsättning av befintlig båge/retainer 1 300 kr
90 PB Essixskena, analog guideskena eller retention plåt, ny samt klammerplåt, inklusive teknikerkostnad 2 585 kr
90 PC Essixskena ny inklusive teknikerkostnad, 2 skenor 3 860 kr
90 PR Retainer ny, inklusive teknikerkostnad och fastsättning 2 810 kr
Nr Titel Pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 900 kr 685 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 360 kr 1 090 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 755 kr 1 335 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1 125 kr 880 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 575 kr 1 290 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 945 kr 1 720 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2 320 kr 1 955 kr
Nr Titel Pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke 8 155 kr 6 485 kr
800K Permanent tandstödd krona, en per käke. Tandteknisk fakturakostnad > 1500 kr 9 130 kr 6 485 kr
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 330 kr 5 035 kr
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Tandteknisk faktura kostnad > 1500 kr per led 7 245 kr 5 035 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 070 kr 3 855 kr
Nr Titel Pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 810 kr 655 kr
811-1 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd med tandteknisk insats 1 470 kr 655 kr
812 Reparation av krona, bro eller bärkonstruktion, utan tandteknisk insats 1 765 kr 1 670 kr
813 Broreparation med tandteknisk insats 5 345 kr 5 070 kr
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9 780 kr 8 760 kr
815 Sadelkrona 6 095 kr 5 850 kr
Nr Titel Pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken 4 565 kr 3 965 kr
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken 4 565 kr 3 965 kr
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 110 kr 845 kr
Nr Titel Pris Referenspris
401 Tandextraktion, en tand 1 450 kr 1 205 kr
402 Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 135 kr 1 710 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle 4 250 kr 3 535 kr
405 Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden 5 435 kr 4 135 kr
406 Tandextraktion, övertalig tand 1 435 kr 1 205 kr
407 Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 675 kr 2 330 kr
408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 7 705 kr 4 715 kr
Copyright © 2023 | DJURSHOLMS DENTALKLINIK AB